În câteva cuvinte...

Această aplicație vine în întâmpinarea unui stil de învățământ modern, interactiv, ușor, plăcut, prin care studiul matematicii să se realizeze într-un mod atrăgător, oferind elevului un material cuprinzător, punându-se accent atât pe cantitatea numărului de exerciții și probleme cât și pe diversitatea acestora și a modalităților de rezolvare.

Structural, fiecare capitol cuprinde secțiunile:
  - Noțiuni teoretice și exemple pentru acomodarea elevului cu partea teoretică necesară rezolvării problemelor;
  - Probleme de tip grilă cu enunțuri și răspunsuri au ca scop înțelegerea de către elev a tuturor aspectelor legate de numerele prezentate;
  - Teste grilă de evaluare, cu enunțuri și răspunsuri realizează autoverificarea cunoștiințelor din capitolul respectiv;
  - Teste grilă finale, cu enunțuri și răspunsuri completează autoverificarea cunoștiințelor legate de adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 100.

              Vă urăm "SPOR LA LUCRU"!
În câteva cuvinte...

Această aplicație vine în întâmpinarea unui stil de învățământ modern, interactiv, ușor, plăcut, prin care studiul matematicii să se realizeze într-un mod atrăgător, oferind elevului un material cuprinzător, punându-se accent atât pe cantitatea numărului de exerciții și probleme cât și pe diversitatea acestora și a modalităților de rezolvare.

Structural, fiecare capitol cuprinde secțiunile:
  - Noțiuni teoretice și exemple pentru acomodarea elevului cu partea teoretică necesară rezolvării problemelor;
  - Probleme de tip grilă cu enunțuri și răspunsuri au ca scop înțelegerea de către elev a tuturor aspectelor legate de numerele prezentate;
  - Teste grilă de evaluare, cu enunțuri și răspunsuri realizează autoverificarea cunoștiințelor din capitolul respectiv;
  - Teste grilă finale, cu enunțuri și răspunsuri completează autoverificarea cunoștiințelor legate de adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 100.

              Vă urăm "SPOR LA LUCRU"!
Autor:
Gheorghe Adalbert Schneider
Să învățăm să adunăm și să scădem de la 0 la 100