Politică de confidențialitate

Contact

Politica de confidentialitate

Societatea noastră prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor (fie că sunt sau nu înregistrați) atunci când utilizează website-ul nostru.  Această politică de confidențialitate descrie ce tipuri de date considerate “date cu caracter personal” conform Regulamentului UE 2016/679, sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legatură cu aceste prelucrări, precum și modul în care societatea noastră va respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (“GDPR”).

1) Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră ?

Editura Hyperion SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. CIF 2294808 J16/1086/1992 este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv celor conforme cu Regulamentului UE 2016/679, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul website-ului și în contextul serviciilor oferite prin intermediul său în legatură cu website-ul nostru.

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, societatea noastră a desemnat un responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer sau DPO) care poate fi contactat folosind următoarele date de contact:

Responsabilul cu Protecția Datelor
Adresa: Str. Împăratul Traian nr. 30, Craiova, România
Email: contact@editurahyperion.ro
Telefon: 0040 744 628 656

2) Ce date prelucrăm?

Societatea noastră prelucrează datele personale pe care ni le furnizați atunci când utilizați website-ul nostru (spre exemplu când comentați în secțiunea de comentarii, când vă înregistrați pentru newsletter-ul nostru), când cumpărați un abonament,  cand va inscrieti in campaniile noastre (sau campaniile organizate împreună cu partenerii noștri), când doriți să primiți comunicări de natură comercială.

De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozitivele dumneavoastră și permitem partenerilor noștri să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise in Politica de Cookies.

Transmiterea de comunicări comerciale

Dorim să vă transmitem materiale promoționale, să vă informam în legatură cu noile produse / servicii oferite de societatea noastră și a va comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dumneavoastră, inclusiv, dacă sunteți de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor societății noastre.

Analiza interacțiunii dumneavoastră cu societatea noastră în vederea furnizării unor oferte personalizate, inclusiv pe baza unor analize avansate

În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dumneavoastră în combinație cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la  interacțiunea dumneavoastră cu societatea noastră, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizam activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse,  servicii relevante și personalizate. De asemenea, dacă sunteți de acord, putem efectua analize avansate cu privire la interesele și preferințele dumneavoastră rezultând din informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră din interacțiunea cu noi, precum și prin combinarea datelor obținute de la terți (de exemplu prin intermediul tehnologiilor de analiză a navigării web) pentru a vă transmite comunicări comerciale și adaptate nevoilor și preferințelor dumneavoastră. Putem realiza diverse raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, activitatea de vânzări / prelucrare.

Executarea contractului încheiat cu noi

Atunci când cumpărați de pe website-ul nostru cărți sau aplicații electronice putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri (spre exemplu nume și prenume, adresa de livrare / furnizare, date  de tranzacționare, etc.)

Gestiunea relațiilor cu utilizatorii și suport

Avem interesul să oferim servicii adecvate prin intermediul website-ului nostru tuturor persoanelor care îl accesează. Prin urmare, prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru scopul gestiunii relațiilor cu utilizatorii website-ului, spre exemplu atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile website-ului, întrebări cu privire la serviciile societății noastre, oferite prin intermediul website-ului, etc. Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim constând în interesul nostru de a asigura servicii adecvate.

Analize și statistici privind funcționarea website-ului, cookies și tehnologii similare

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează utilizatorii sau pe care le colectam în contextul utilizării serviciilor pentru scopul efectuării unor analize și statistici privind serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcționează website-ul sau sunt oferite serviciile noastre. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim serviciile noastre sau funcționalitățile website-ului. În efectuarea analizelor și statisticilor utilizăm de asemenea cookies și alte tehnologii similare conform Politicii de Cookies. De asemenea, cookie-urile și tehnologiile similare sunt utilizate pentru a vă oferi publicitate bazată pe interes.

Îndeplinirea unor obligații legale

În unele cazuri prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi: raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidente contabile; arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

Apărarea drepturilor și intereselor în justiție

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată societatea noastră.

3) Cui sunt dezvăluite aceste date?

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către:

  • entitțăile și/sau persoanele împuternicite de noi implicate în furnizarea serviciilor noastre, inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plată pentru diverse facilități de plată, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail);
  • dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental;
  • dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislației aplicabile.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politica de Cookies.

4) Ce drepturi aveți în calitate de persoana vizată?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoana vizată:

Dreptul de acces    

Puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră personale, precum si informații privind specificul prelucrării.

Dreptul de a corecta datele

Puteți ne solicitați modificam datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

Dreptul la ștergere

Puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
  • v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu mai avem dreptul de a le prelucra pe alte temeiuri legale;
  • datele sunt prelucrate contrar legii;
  • datele trebuie șterse conform legislației relevante.

Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție

Puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al societății noastre, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică.

Restricționare

În anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.

Dreptul la portabilitatea datelor

În măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dumneavoastră într-o forma structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încalcăte drepturile:

Autoritatea Naționala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
anspdcp@dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteți contacta utilizând datele de contact definite la secțiunea 1 (Date de contact DPO).