Culegere de probleme de geometrie pentru clasele V – VIII ediție nouă revizuită și adăugită

Autor : Gheorghe Adalbert Schneider
Not yet rated(0)

30,00 lei

ISBN: 978-606-589-113-5SKU: Categorie: Matematică – alte cărți

Lucrarea de faţă este o ediție revizuită și adăugită, care, față de ediția anterioară conține 7 teste grilă de autoevaluare finale, care sunt plasate la sfârșitul lucrării, astfel încât să poată fi folosite simultan ambele lucrări.

Ea a fost elaborată în conformitate cu programele şcolare actuale, cu scopul de a veni în sprijinul elevilor din clasele 5 – 8, părinţilor care doresc să-şi ajute copiii, precum şi profesorilor. Prin conceperea exerciţiilor şi problemelor este stimulată gândirea şi creativitatea elevului şi ajutată dezvoltarea imaginaţiei şi a spiritului de observaţie al acestuia.

Lucrarea are o densitate mare de probleme şi exerciţii, prezentate sistematizat pe tipuri de probleme, grupate uneori mai multe sub acelaşi enunţ. Acolo unde a fost posibil, s-a realizat o acoperire cât mai completă a capitolelor tratate, dându-se posibilitatea elevului, ca prin repetiţie şi evaluare să aprofundeze principalele tehnici legate de problemele din capitolele abordate.

În prima parte a lucrării sunt prezentate enunţurile problemelor, grupate pe clase și în cadrul fiecărei clase pe  capitole conform programei fiecărei clase, referindu-se printre altele la dreaptă, unghi, triunghi, patrulatere, cerc, relații între puncte, drepte și plane, proiecții ortogonale, calcul de arii și volume pentru paralelipipedul dreptunghic, prisma dreaptă, piramida regulată, trunchiul de piramidă regulată, cilindrul circular drept, conul, trunchiul de con și sfera.

În partea a doua a lucrării sunt date rezolvări ale exerciţiilor şi problemelor mai dificile.

Prin anumite probleme cu nivel mai ridicat de dificultate, lucrarea, se adresează şi elevilor care se pregătesc pentru concursurile de matematică, iar prin unele probleme ce pot fi selectate din fiecare capitol, lucrarea este foarte utilă pentru cercurile de elevi.

Descriere
Rasfoieste
Informatii suplimentare

Lucrarea de faţă este o ediție revizuită și adăugită, care, față de ediția anterioară conține 7 teste grilă de autoevaluare finale, care sunt plasate la sfârșitul lucrării, astfel încât să poată fi folosite simultan ambele lucrări.

Ea a fost elaborată în conformitate cu programele şcolare actuale, cu scopul de a veni în sprijinul elevilor din clasele 5 – 8, părinţilor care doresc să-şi ajute copiii, precum şi profesorilor. Prin conceperea exerciţiilor şi problemelor este stimulată gândirea şi creativitatea elevului şi ajutată dezvoltarea imaginaţiei şi a spiritului de observaţie al acestuia.

Lucrarea are o densitate mare de probleme şi exerciţii, prezentate sistematizat pe tipuri de probleme, grupate uneori mai multe sub acelaşi enunţ. Acolo unde a fost posibil, s-a realizat o acoperire cât mai completă a capitolelor tratate, dându-se posibilitatea elevului, ca prin repetiţie şi evaluare să aprofundeze principalele tehnici legate de problemele din capitolele abordate.

În prima parte a lucrării sunt prezentate enunţurile problemelor, grupate pe clase și în cadrul fiecărei clase pe  capitole conform programei fiecărei clase, referindu-se printre altele la dreaptă, unghi, triunghi, patrulatere, cerc, relații între puncte, drepte și plane, proiecții ortogonale, calcul de arii și volume pentru paralelipipedul dreptunghic, prisma dreaptă, piramida regulată, trunchiul de piramidă regulată, cilindrul circular drept, conul, trunchiul de con și sfera.

În partea a doua a lucrării sunt date rezolvări ale exerciţiilor şi problemelor mai dificile.

Prin anumite probleme cu nivel mai ridicat de dificultate, lucrarea, se adresează şi elevilor care se pregătesc pentru concursurile de matematică, iar prin unele probleme ce pot fi selectate din fiecare capitol, lucrarea este foarte utilă pentru cercurile de elevi.