Matematică – Exerciții și probleme pentru clasa a III-a Ediție nouă revizuită și adăugită

Autor : Gheorghe Adalbert Schneider
Not yet rated(0)

21,00 lei

ISBN: 978-606-589-080-0SKU: Categorie: Matematică pe clase

 

Lucrarea de faţă este o ediție revizuită și adăugită, care față de ediția anterioară conține în plus 12 Teste grilă de autoevaluare, care sunt plasate la sfârșitul lucrării, astfel încât să poată fi folosite simultan ambele lucrări.

Prin conceperea exerciţiilor şi problemelor este stimulată gândirea şi creativitatea elevului şi ajutată dezvoltarea imaginaţiei şi a spiritului de observaţie al acestuia.

Lucrarea are o densitate mare de probleme şi exerciţii, prezentate sistematizat pe tipuri de probleme, grupate uneori mai multe sub acelaşi enunţ. Acolo unde a fost posibil s-a realizat o acoperire cât mai completă a capitolelor tratate, dându-se posibilitatea elevului, ca prin repetiţie şi evaluare să aprofundeze principalele tehnici legate de problemele din capitolele abordate.

În prima parte a lucrării sunt prezentate noțiuni teoretice precum și enunţurile problemelor, grupate în 10 capitole referindu-se printre altele la numere naturale de la 0 la 10 000, adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la  10 000 cu şi fără trecere peste ordin, înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100, elemente intuitive de geometrie, unităţi de măsură.

În partea a doua a lucrării sunt date rezolvări ale exerciţiilor şi problemelor mai dificile.

O parte din capitole se încheie cu câteva teste de evaluare care ajută elevul să aprofundeze cunoştinţele însuşite, să-şi dezvolte imaginaţia, gândirea şi creativitatea, şi ajută învăţătorul să stabilească gradul de însuşire  de către elev a cunoştinţelor din acel capitol.

Lucrarea se încheie cu 6 teste finale de evaluare.

Prin anumite probleme cu nivel mai ridicat de dificultate, lucrarea, se adresează şi elevilor care se pregătesc pentru concursurile de matematică, iar prin unele probleme ce pot fi selectate din fiecare capitol, lucrarea este foarte utilă pentru cercurile de elevi.

 

Descriere
Rasfoieste
Informatii suplimentare

 

Lucrarea de faţă este o ediție revizuită și adăugită, care față de ediția anterioară conține în plus 12 Teste grilă de autoevaluare, care sunt plasate la sfârșitul lucrării, astfel încât să poată fi folosite simultan ambele lucrări.

Prin conceperea exerciţiilor şi problemelor este stimulată gândirea şi creativitatea elevului şi ajutată dezvoltarea imaginaţiei şi a spiritului de observaţie al acestuia.

Lucrarea are o densitate mare de probleme şi exerciţii, prezentate sistematizat pe tipuri de probleme, grupate uneori mai multe sub acelaşi enunţ. Acolo unde a fost posibil s-a realizat o acoperire cât mai completă a capitolelor tratate, dându-se posibilitatea elevului, ca prin repetiţie şi evaluare să aprofundeze principalele tehnici legate de problemele din capitolele abordate.

În prima parte a lucrării sunt prezentate noțiuni teoretice precum și enunţurile problemelor, grupate în 10 capitole referindu-se printre altele la numere naturale de la 0 la 10 000, adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la  10 000 cu şi fără trecere peste ordin, înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100, elemente intuitive de geometrie, unităţi de măsură.

În partea a doua a lucrării sunt date rezolvări ale exerciţiilor şi problemelor mai dificile.

O parte din capitole se încheie cu câteva teste de evaluare care ajută elevul să aprofundeze cunoştinţele însuşite, să-şi dezvolte imaginaţia, gândirea şi creativitatea, şi ajută învăţătorul să stabilească gradul de însuşire  de către elev a cunoştinţelor din acel capitol.

Lucrarea se încheie cu 6 teste finale de evaluare.

Prin anumite probleme cu nivel mai ridicat de dificultate, lucrarea, se adresează şi elevilor care se pregătesc pentru concursurile de matematică, iar prin unele probleme ce pot fi selectate din fiecare capitol, lucrarea este foarte utilă pentru cercurile de elevi.