Matematică exerciții și probleme pentru clasele III și IV

Autor : Gheorghe Adalbert Schneider
Not yet rated(0)

33,00 lei

ISBN: 978-606-589-088-6SKU: Categorie: Matematică – alte cărți

Lucrarea de faţă a fost elaborată în conformitate cu programa şcolară actuală, cu scopul de a veni în sprijinul elevilor din clasele III și IV, părinţilor care doresc să-şi ajute copiii, precum şi învăţătorilor.

Prin conceperea exerciţiilor şi problemelor este stimulată gândirea şi creativitatea elevului şi ajutată dezvoltarea imaginaţiei şi a spiritului de observaţie al acestuia.

Lucrarea are o densitate mare de probleme şi exerciţii, prezentate sistematizat pe tipuri de probleme, grupate mai multe sub acelaşi enunţ. Acolo unde a fost posibil s-a realizat o acoperire cât mai completă a capitolelor tratate, dându-se posibilitatea elevului, ca prin repetiţie şi evaluare să aprofundeze principalele tehnici legate de problemele din capitolele abordate.

Anumite paragrafe mai importante cât și fiecare capitol se încheie cu 3,4 sau 5 teste grilă de autoevaluare, care ajută la stabilirea gradului de însușire de către fiecare elev a cunoștințelor relative la acel paragraf sau capitol.

Lucrarea se încheie cu 10 teste grilă de autoevaluare, 5 pentru clasa a III –a și 5 pentru clasa a IV –a.

Lucrarea conține 49 de teste grilă de autoevaluare.

La fiecare test se acordă 1 punct din oficiu. Fiecare problemă are un punctaj trecut în partea stângă, astfel încât suma punctelor tuturor problemelor din cadrul unui test, la care se adaugă 1 punct din oficiu, să totalizeze 10 puncte.

În prima parte a lucrării sunt prezentate enunţurile problemelor, grupate pe capitole și apoi pe paragrafe, acoperind în totalitate programa școlară.

În partea a doua a lucrării sunt date indicații și răspunsuri la unele probleme și exerciții și rezolvări ale unor exerciţii şi probleme mai dificile. La toate testele grilă de autoevaluare sunt date răspunsuri și rezolvări la problemele mai dificile.

Descriere
Rasfoieste
Informatii suplimentare

Lucrarea de faţă a fost elaborată în conformitate cu programa şcolară actuală, cu scopul de a veni în sprijinul elevilor din clasele III și IV, părinţilor care doresc să-şi ajute copiii, precum şi învăţătorilor.

Prin conceperea exerciţiilor şi problemelor este stimulată gândirea şi creativitatea elevului şi ajutată dezvoltarea imaginaţiei şi a spiritului de observaţie al acestuia.

Lucrarea are o densitate mare de probleme şi exerciţii, prezentate sistematizat pe tipuri de probleme, grupate mai multe sub acelaşi enunţ. Acolo unde a fost posibil s-a realizat o acoperire cât mai completă a capitolelor tratate, dându-se posibilitatea elevului, ca prin repetiţie şi evaluare să aprofundeze principalele tehnici legate de problemele din capitolele abordate.

Anumite paragrafe mai importante cât și fiecare capitol se încheie cu 3,4 sau 5 teste grilă de autoevaluare, care ajută la stabilirea gradului de însușire de către fiecare elev a cunoștințelor relative la acel paragraf sau capitol.

Lucrarea se încheie cu 10 teste grilă de autoevaluare, 5 pentru clasa a III –a și 5 pentru clasa a IV –a.

Lucrarea conține 49 de teste grilă de autoevaluare.

La fiecare test se acordă 1 punct din oficiu. Fiecare problemă are un punctaj trecut în partea stângă, astfel încât suma punctelor tuturor problemelor din cadrul unui test, la care se adaugă 1 punct din oficiu, să totalizeze 10 puncte.

În prima parte a lucrării sunt prezentate enunţurile problemelor, grupate pe capitole și apoi pe paragrafe, acoperind în totalitate programa școlară.

În partea a doua a lucrării sunt date indicații și răspunsuri la unele probleme și exerciții și rezolvări ale unor exerciţii şi probleme mai dificile. La toate testele grilă de autoevaluare sunt date răspunsuri și rezolvări la problemele mai dificile.