Matematică și explorarea mediului – exerciții și probleme pentru clasa a II -a

Autor : Gheorghe Adalbert Schneider
Not yet rated(0)

22,00 lei

ISBN: 978-606-589-079-4SKU: Categorie: Matematică pe clase

Lucrarea de faţă este o ediție revizuită și adăugită, care față de ediția anterioară conține în plus 7 Teste grilă de autoevaluare finale, care sunt plasate la sfârșitul lucrării, astfel încât să poată fi folosite simultan ambele lucrări.

Prin conceperea exerciţiilor şi problemelor este stimulată gândirea şi creativitatea elevului şi ajutată dezvoltarea imaginaţiei şi a spiritului de observaţie al acestuia.

Lucrarea are o densitate mare de probleme şi exerciţii, prezentate sistematizat pe tipuri de probleme, grupate mai multe sub acelaşi enunţ. Acolo unde a fost posibil, s-a realizat o acoperire cât mai completă a capitolelor tratate, dându-se posibilitatea elevului, ca prin repetiţie şi evaluare să aprofundeze principalele tehnici legate de problemele din capitolele abordate.

În prima parte a lucrării sunt prezentate enunţurile problemelor, grupate în mai multe capitole, referindu-se printre altele la numere naturale de la 0 la 1000, adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-1000 fără trecere peste ordin, la înmulțirea numerelor în concentrul 0 – 100, la împărțirea cu rest 0 în concentrul 0 – 100, la fracții, la elemente intuitive de geometrie, la unităţi de măsură.

În partea a doua a lucrării sunt date rezolvări ale exerciţiilor şi problemelor mai dificile, precum și răspunsuri la unele dintre exerciții și probleme.

Fiecare capitol abordat se încheie cu câteva teste de evaluare, care ajută elevul să aprofundeze cunoştinţele însuşite, să-şi dezvolte imaginaţia, gândirea şi creativitatea, şi ajută învăţătorul să stabilească gradul de însuşire  de către elev a cunoştinţelor din acel capitol.

Prin anumite probleme cu nivel mai ridicat de dificultate, lucrarea, se adresează şi elevilor care se pregătesc pentru concursurile de matematică.

 

 

Descriere
Rasfoieste
Informatii suplimentare

Lucrarea de faţă este o ediție revizuită și adăugită, care față de ediția anterioară conține în plus 7 Teste grilă de autoevaluare finale, care sunt plasate la sfârșitul lucrării, astfel încât să poată fi folosite simultan ambele lucrări.

Prin conceperea exerciţiilor şi problemelor este stimulată gândirea şi creativitatea elevului şi ajutată dezvoltarea imaginaţiei şi a spiritului de observaţie al acestuia.

Lucrarea are o densitate mare de probleme şi exerciţii, prezentate sistematizat pe tipuri de probleme, grupate mai multe sub acelaşi enunţ. Acolo unde a fost posibil, s-a realizat o acoperire cât mai completă a capitolelor tratate, dându-se posibilitatea elevului, ca prin repetiţie şi evaluare să aprofundeze principalele tehnici legate de problemele din capitolele abordate.

În prima parte a lucrării sunt prezentate enunţurile problemelor, grupate în mai multe capitole, referindu-se printre altele la numere naturale de la 0 la 1000, adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-1000 fără trecere peste ordin, la înmulțirea numerelor în concentrul 0 – 100, la împărțirea cu rest 0 în concentrul 0 – 100, la fracții, la elemente intuitive de geometrie, la unităţi de măsură.

În partea a doua a lucrării sunt date rezolvări ale exerciţiilor şi problemelor mai dificile, precum și răspunsuri la unele dintre exerciții și probleme.

Fiecare capitol abordat se încheie cu câteva teste de evaluare, care ajută elevul să aprofundeze cunoştinţele însuşite, să-şi dezvolte imaginaţia, gândirea şi creativitatea, şi ajută învăţătorul să stabilească gradul de însuşire  de către elev a cunoştinţelor din acel capitol.

Prin anumite probleme cu nivel mai ridicat de dificultate, lucrarea, se adresează şi elevilor care se pregătesc pentru concursurile de matematică.